Εμπιστευτικότητα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εμπιστευτικές.

Η πολιτική της Μονάδας δεν είναι να ενημερώσει ότι κάποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, ή να αποκριθεί σε οποιαδήποτε έρευνα από τρίτους για εσάς, χωρίς την άδειά σας.

Ως τμήμα της τρέχουσας επαγγελματικής και ηθικής πρακτικής τους οι σύμβουλοι συναντιούνται τακτικά με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας για να συζητήσουν τα θέματα που προκύπτουν κατά την εργασία τους.