Ταυτότητα

 

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για φοιτητές και εργαζομένους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου το 2007.

 
Στόχος της μονάδας είναι η βελτίωση της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τόσο μέσα στο Πανεπιστήμιο, όσο κι έξω από αυτό. Οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι μπορούν να πάρουν βοήθεια και υποστήριξη σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να εκπαιδευθούν γενικότερα σε μηχανισμούς διαχείρισης δυσκολιών που μπορεί να συναντούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
 

Όλες οι υπηρεσίες της μονάδας παρέχονται δωρεάν και οι συναντήσεις έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα .

 

 

This web site has been designed and developed by S. Nika.
You can send any comments and suggestions to
webmaster

  .