Υπηρεσίες για φοιτητές
 

Η είσοδος στο Πανεπιστήμιο σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβατική κατάσταση για τους περισσότερους εφήβους. Η φοίτηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θεωρείται ως μια πολύ θετική κατάσταση καθώς παρέχει πολλές ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης. Το Πανεπιστημιακό περιβάλλον προσφέρει νέες ακαδημαϊκές , κοινωνικές ή άλλου είδους προκλήσεις για τις οποίες χρειάζονται νέες δεξιότητες και τρόποι διαχείρισης. Συχνά όμως οι νεαροί ενήλικες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις αναπτυξιακές απαιτήσεις και εμφανίζουν δυσχέρειες στη προσαρμογή τους στο φοιτητικό τρόπο ζωής ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο της φοίτησης τους.

 

Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παρέχει υπηρεσίες σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε σχέση με:

Άγχος

Κατάθλιψη

Δυσκολία επίδοσης ως προς τα μαθήματα

Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις

Δυσκολία προσαρμογής μακριά από την οικογένεια ή/και τη χώρα καταγωγής, κ.α.

 

Εμπιστευτικότητα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εμπιστευτικές.

Η πολιτική της Μονάδας δεν είναι να ενημερώσει ότι κάποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, ή να αποκριθεί σε οποιαδήποτε έρευνα από τρίτους για εσάς, χωρίς την άδειά σας. Ως τμήμα της τρέχουσας επαγγελματικής και ηθικής πρακτικής τους οι σύμβουλοι συναντιούνται τακτικά με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας για να συζητήσουν τα θέματα που προκύπτουν κατά την εργασία τους

 

Όλες οι υπηρεσίες της μονάδας παρέχονται δωρεάν.