Προσωπικό της Μονάδας
 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας είναι ο Δρ. Π. Σακκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής.

Η επιστημονική ομάδα αποτελείται από:

τον ψυχίατρο  Κ. Κοντοάγγελο,

την κοινωνική λειτουργό Δρ. Κ. Κουντή, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ιατρικής Σχολής,

τις ψυχολόγους  Ξ. Παππά και Σ. Νίκα.