Υπηρεσίες για εργαζομένους
 

Βασικός στόχος της Μονάδας είναι να παρασχεθεί η κατάλληλη ψυχολογική ή/και κοινωνική υποστήριξη στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ζητήματα ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσωπική τους ή/και την οικογενειακή τους ζωή, καθώς και στον εργασιακό χώρο.
 

 

Τέτοιες δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στην ψυχο-κοινωνική προσαρμογή, διαταράσσοντας την ομαλή εξελικτική πορεία του ατόμου, είναι πιθανό να σχετίζονται με τα ακόλουθα:

Άγχος/ Εργασιακό άγχος
Κατάθλιψη
Δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις (φιλικές/ οικογενειακές/ επαγγελματικές)
Εξαρτήσεις,
Ειδικές ανάγκες και αναπηρίες
Διαταραχές ύπνου και διατροφής
Επαγγελματική εξουθένωση κ.α.

Οι υπηρεσίες της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης είναι εμπιστευτικές και παρέχονται  χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε όλο το προσωπικό του  Πανεπιστημίου Αθηνών.